اخبار - کد خبر : 255 مورخ:[1392-08-20 04:49:01]

»
»جلسه توجيهي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 93-92

 روز 92/7/29 جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود در سالن آمفي تئاتر دانشگاه برگزار شد

چاپ این صفحه

بسمه تعالی

جلسه توجيهي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 93-92

قابل توجه دانشجویان  محترم:

روز 92/7/29 جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود در سالن آمفي تئاتر دانشگاه برگزار شد در اين جلسه رياست محترم دانشگاه آقاي دكتر عزيزپور ، معاون محترم آموزش آقاي يوسفي ، معاون محترم فرهنگي دانشجويي آقاي گريبان و همچنين مدير گروه حسابداري جناب آقاي هاديان سخنراني كردند. اين جلسه با پذيرايي از دانشجويان محترم به پايان رسيد.

                                                  

                                                                         باآرزوي موفقيت-روابط عمومي موسسه سارويه