ساعات حضور مشاور دانشجويي - کد صفحه : 75

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان  محترم:

به اطلاع کليه دانشجويان مي رساند ، جهت دريافت خدمات مشاوره دانشجویی مي توانند به دفتر مشاوره در ساعات ذيل مراجعه نمايند.

شنبه : ساعت 8:30 الی 11:30(مشاور:خانم تنكابني )

يكشنبه:ساعت 8:30 الي 13:30(مشاور:خانم فكوري)


 

                                                  

                                                                         باآرزوي موفقيت-اموردانشجويي و فرهنگي