اخبار - کد خبر : 663 مورخ:[1401-06-20 07:26:01]

»
»« قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد»
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

توجه:

« قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد»

بررسی‌ و تصویب پروپوزال (طرح تحقیق) مشروط به انتخاب واحد درس پایان نامه می باشد.
مسئولیت عدم توجه به موارد فوق به عهده دانشجو می باشد.

                                                                                                                           اداره آموزش موسسه سارویه