اخبار - کد خبر : 692 مورخ:[1402-10-11 05:52:01]

»اطلاعیه شماره 2
»کارت ورود به جلسه امتحان

پیرو اطلاعیه امور مالی مورخ 6 دیماه 1402 ،برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 1403-1402 از تاریخ 1402/10/7 لغایت 1402/10/15 بعد از تسویه مالی به سایت موسسه مراجعه و اقدام به چاپ کارت نمائید