اخبار - کد خبر : 662 مورخ:[1401-06-19 07:02:01]

»
»قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد بهمن 1399
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

قایل توجه دانشجویان محترم  کارشناسی ارشد بهمن 1399(ترم چهارم و ماقبل)


دانشجویانی که در نیمسال اول 1401 می بایست درس پایاننامه را انتخاب واحد نمایند. ضرورت دارد جهت انتخاب واحد به صورت حضوری به اداره آموزش موسسه سارویه از تاریخ 1401/06/20 لغایت  1401/06/25مراجعه نمایند.


                                                                                                                  باتشکر- روابط عمومی موسسه سارویه