اخبار - کد خبر : 256 مورخ:[1392-08-20 05:10:01]

»
»جلسه تجليل از دانشجويان ممتاز

 روز شنبه مورخ 92/8/11جشن تجليل از دانشجويان ممتاز فارغ التحصيل و همچنين قبول شدگان دانش آموخته موسسه آموزش عالي سارويه در مقطع كارشناسي ارشد برگزار شد.

چاپ این صفحه

بسمه تعالی

جلسه تجليل از دانشجويان ممتاز

 

 

 روز شنبه مورخ 92/8/11جشن تجليل از دانشجويان ممتاز فارغ التحصيل و همچنين قبول شدگان دانش آموخته موسسه آموزش عالي سارويه در مقطع كارشناسي ارشد برگزار شد.

 

اين جلسه با سخنراني آقاي دكتر عزيزپور رياست دانشگاه ، آقاي گريبان معاون محترم فرهنگي دانشجويي و همچنين مدير گروه عمران جناب آقاي دكتر حسينيان آغاز شد. در ادامه آقاي باقرپور خواننده پاپ و همچنين گروه موسيقي سنتي به اجراي برنامه پرداختند.

اين برنانه با اهداي لوح سپاس و هداياي نفيس به دانشجويان برتر خاتمه يافت.

                                                  

                                                                         باآرزوي موفقيت-روابط عمومي موسسه سارويه