مجموعه اخبار مرتبط با » امور فرهنگي

1401-09-17 05:07:01

بمناسبت روز 16 آذر ، جشن ویژه روز دانشجو برگزار خواهد شد.

1396-09-16 10:28:01

دفتر مشاوره دانشجويي در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96در موسسه فعاليت دارد.

1391-02-05 13:50:01

در راستاي خدمات رساني به دانشجويان عزيز اين دانشگاه بليط استخر شنا را با تخفيف ويژه در اختيار دانشجويان قرار مي دهد ....

1391-09-21 15:20:01
[| 1 |]